28 Şubat Mağduru Kamu Görevlileri

19 Oca 2013 Cts 17:55
Bu haber 2.866 kez okundu
YAZDIR YAZDIR
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

hukukdanışmanı.128 Şubat post modern darbesi ürünü birçok mağduriyetin giderilmesi amacıyla mevcut iktidar partisi tarafından pozitif hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise, darbe süreci ve sonrasında kamuda çalışan ve inancından dolayı disiplin cezaları ile memuriyetle ilişiği kesilen memurların tekrar istihdamına yönelik yapılan çalışmalardır. İlk adım olarak 2006 yılında yapılan düzenleme ile söz konusu memurlar hakkında verilen disiplin cezalarının affedilmesi, ortadan kaldırılması ve tekrar kamuda çalışmalarının önünün açılması ile olmuştur. Fakat süreç içinde yapılan düzenleme de eksiklik fark edilmiş ve yeni bir düzenleme yaparak ilgili kişilerin sigorta primlerinin de kurumları tarafından ödenmesi yönünde yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır. 6353 sayılı Kanun”un 40.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen gecici 40.madde aynen;

 MADDE 40 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 44 – 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaş haddine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirlenecek emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden Kurum tarafından hesaplanarak halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilir ve söz konusu tutarlar bu idareler tarafından üç ay içerisinde Kuruma defaten ödenir.

Haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile 5525 sayılı Kanun uyarınca ortadan kaldırılmış olanlardan memuriyetten çıkarılmış oldukları kuruma yeniden atanmak üzere başvuranların, bu başvurularının ilgili kurumların kayıtlarına geçtiği tarihten başlayarak bu kurumlarda yapılan ilk atamalarının kendilerine tebliği tarihine kadar olan dönem içerisindeki uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış süreleri hakkında ise, birinci fıkra uyarınca yapılmış olan derece yükselmesi ve kademe ilerlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıdaki fıkra hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ancak, bu fıkra kapsamına girenlerden ataması bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış olanların bu fıkra hükümlerinden yararlanabilmesi için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önce atama talebinde bulunduğu halde atama işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tamamlanacakların ise, atamalarını izleyen altı ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

Bu madde uyarınca ilgililer adına kesenek ve kurum karşılığı ödenmiş olması; birinci fıkrada belirtilen dönem içerisinde ödenmiş olan emeklilik veya malullük aylıkları ya da dul ve yetim aylıkları için kendilerine borç çıkarılmasını, emekli ikramiyesi farkı ve geriye dönük olarak aylık farkı ödenmesini gerektirmez.”hükmüne havidir.

6353 sayılı Kanun’un 40.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen gecici 40.maddeyle belirtilen hükümden yararlanmak için süresi içinde kuruma müracaatta bulunan ve kanun maddesindeki şartları taşıyan personellerin başvuruları kabul edilmiş ve sigorta primleri kurumları tarafından ödenmiştir.

Ancak, yaşanan süreçte bir çok kamu görevlisinin bu hükümden yararlanamadığı ve mağduriyetlerinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Yapılan yasal düzenlemenin iyi niyetli olduğu, mağduriyetlerin giderilmesi amacının düşünüldüğü konusunda en ufak bir tereddüt olmamakla birlikte, yapılan düzenleme etraflıca bir çalışma yapılmadan eksik olarak yürürlüğe girmiş ve yasalaşmıştır. Bu düzenleme de memuriyetle ilişiği disiplin cezası sonucu değil baskı v.s. ile istifaya zorlanan birçok darbe mağdurunu kapsamamaktadır. Ayrıca, yukarıdaki hükümde belirtilen tarihler haricinde disiplin cezası sonucu ilişiği kesilen ve kanundan yararlanarak memuriyete dönen kamu görevlileri de bulunmaktadır ve yaptıkları başvurular reddedilmiştir. Yine disiplin cezası sonucu ilişiği kesilen ancak af kanunu haricinde başka yasal mevzuat hükümleri ile çalışan kamu görevlileri de bulunmakta olup, başvuruları kabul edilmemiştir. Yasa düzenlemesi ile amaçlanan sonucun elde edilmesi amacıyla bu eksiklikler göz önüne alınarak yeni bir yasal düzenleme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu vesile ile şunu da belirtmekte fayda olur, söz konusu yasa teklifi için Memur-Sen Konfederasyonu Konya Şubesi olarak çalışma yapılmakta ve ilgili makamlar nezdinde girişimde de bulunulmaktadır.

Selam, dua ve muhabbetle….

Av. Ömer Faruk SELEŞ

Diyanet-Sen Konya Şubesi Hukuk Danışmanı

Benzer Haberler

Sendika...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:>

Başkan Ali Koç Kontv’de Diya...

Başkan Ali Koç Kontv’de Diyanet-Sen’in Altın Çağını Değerlendirdi Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç Kontv’de canlı yayında...

Konya Şube Başkanı Ali Koç G...

Konya Şube Başkanı Ali Koç Güven Tazeledi Diyanet-Sen Konya Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunu Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi....

Başkan Koç; Onlar Konuştu Di...

Başkan Koç; Onlar Konuştu Diyanet-Sen Yaptı Diyanet-Sen’in uzun yıllar çıkması için mücadele verdiği İlahiyat Önlisans mezunlarına sınavsız...

Memur-Sen’liler %60’a Varan ...

Memur-Sen’liler %60’a Varan Özel İndirim Hizmeti Alacak Memur-Sen Konya İl Başkanlığı üyelerinin daha kaliteli ve özel indirimli hizmetleri...

DİYANET-SEN MARŞI

BAŞKANDAN

SAYAÇ

web counter

ZİYARETÇİ DEFTERİ

TANITIM FİLMİ

Namaz Vakitleri