Diyanet’ten Görevde Yükselme Sınav Duyurusu

12 Kas 2013 Sal 23:05
Bu haber 1.550 kez okundu
YAZDIR YAZDIR
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

yükselmesınavı

Diyanet’ten Görevde Yükselme Sınav Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan Şube Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Şef kadrolarına atanmak isteyenlere yönelik 18.09.2013-04.10.2013 Tarihlerinde Görevde Yükselme Sınavına Başvuranlar İçin Sınav Tarihi ve Uygulama Duyurusunu yaptı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURANLAR İÇİN

SINAV TARİHİ VE UYGULAMA DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için 18/09/2013-04/10/2013 tarihlerinde başvuruları alınan “Görevde Yükselme Sınavı” 30.11.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından (GAZİSEM) Ankara’da yapılacaktır.

18.09.2013-04.10.2013 tarihlerinde Başkanlığımız İKYS programı üzerinden Görevde Yükselme Sınavı başvurularını gerçekleştiren adaylar https://ikys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesaplarıyla sınav uygulamasına başvurmaya hak kazanıp kazanamadıklarını öğreneceklerdir.

NOT: 18/09/2013-04/10/2013 tarihlerinde Başkanlığımızca başvuruları alınan Görevde Yükselme Sınavına müracaat etmeyenler bu sınav uygulaması için başvuru yapmayacaklar ve sınav uygulaması için ücret yatırmayacaklardır. Ücret yatırmaları halinde bu ücretler kendilerine iade edilmeyecektir.

A-    BAŞVURU ve SINAV İŞLEMLERİ

I-                   Başvuru İşlemleri

1.    Sınava başvurmaya hak kazananlar öncelikle 04.11.2013-13.11.2013 tarihlerinde sınav ücreti olarak 40 (kırk) TL’yi Halk Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına “Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı” adı ile her hangi bir havale ücreti ödemeksizin yatıracaklardır. Sınav ücretini yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

2.      Adaylar sınav ücretini Halk Bankası şubelerinden birine elden yatıracaklardır. Şube dışında, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.

3.      Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında başka hesaplara sınav ücreti yatırılmayacaktır.

4.      Adaylar, sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra 05.11.2013-14.11.2013 tarihlerinde saat 23:59’a kadar internet ortamında http://gazisem.gazi.edu.tr  adresinden sınav uygulaması için e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.

NOT: Adaylar ücreti yatırdıkları tarihten bir gün sonrasında http://gazisem.gazi.edu.tr  adresinden e-başvuru yapabileceklerdir. Adaylar sınav uygulamasına başvuru yapmadan önce sınav ücretini bir gün öncesinden yatırmış olması gerekmektedir.

5.      Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri, başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.

6.      Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında GAZİSEM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

7.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 8.      04.11.2013-13.11.2013 tarihlerinde sınav ücretini yatırmayan, 05.11.2013-14.11.2013 tarihlerinde saat 23:59’a kadar http://gazisem.gazi.edu.tr  adresinden e-başvuru kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar, 18/09/2013-04/10/2013 tarihlerinde “Görevde Yükselme Sınavı” için Başkanlığımıza başvuru yapmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

9.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

II-                Sınav İşlemleri

1.      2013 Yılı Görevde Yükselme Sınavı, Şube müdürü kadroları için yazılı ve sözlü; din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yazılı olarak yapılacaktır.

2.      Şube Müdürü kadroları için yazılı ve sözlü sınavlar; din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yazılı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

3.      Sınavın nihai puanı Şube Müdürü kadroları için, sözlü sınav sonucunda alınan puan; din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yazılı sınav sonucunda alınan puanlardır.

4.      Sınavda başarılı olabilmek için şube müdürü için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan; din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yazılı sınavda en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

5.      Yazılı veya şube müdürlerinden sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6.      Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar sınavda “başarısız” sayılacaktır.

YAZILI SINAV

1.      Görevde Yükselme Sınavı (Yazılı) 30.11.2013 tarihinde saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından (GAZİSEM) Ankara’da yapılacaktır.

2.      Adaylar, sınava girecekleri okul, salon no, sıra no, sınav saati ile ilgili bilgilerin yer aldığı sınava giriş belgelerini 20.11.2013 tarihinden itibaren http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden alacaklardır.

3.      Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.      Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

5.      Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

6.      Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 80 (seksen) soru yöneltilecektir. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

7.      Adaylar yazılı sınav sonuçlarını, https://ikys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

SÖZLÜ SINAV (Sadece Şube Müdürü Kadroları için)

1.      Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylardan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan son adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2.      Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

3.      Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra Başkanlıkça ilan edilecek tarihlerde ve sınav merkezinde/merkezlerinde sözlü sınava alınacaklardır.

4.      Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5.      Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

6.      Sözlü sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

B-    SINAVA İTİRAZLAR VE ÜCRET İADESİ

I.   Sınav Sorularına ve Uygulamasına İtirazlar

          1.  Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.diyanet.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığımıza yapacaklardır. Başkanlık sorulara ilişkin itirazları değerlendirerek 2 (iki) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.

      2. Sınav sorularının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sorularına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

II.       Sınav Uygulaması ve Sonuçlarına İtirazlar ile Ücret İadesi

1.   Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların http://www.diyanet.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40 TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapacaklardır.

2.   GAZİSEM tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3 (üç) gün içerisinde cevaplandırılarak Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

3.   GAZİSEM tarafından sınav sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirilip Başkanlığımıza bildirilmesinden sonra 3 (üç) işgünü içerisinde adaya bilgi verilecektir.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, 18/09/2013-04/10/2013 tarihlerinde Başkanlığımızca başvuruları alınan Görevde Yükselme Sınavına müracaat etmediği halde sınav ücreti yatıran adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

C-    ATAMA İŞLEMLERİ

1.      Atamalar, şube müdürü kadroları için sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından; din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2.      Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir.

D-    İLETİŞİM

Diyanet İşleri Başkanlığı için;

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :

(0312) 295 70 00

GAZİSEM için;

Yazışma Adresi:

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Muammer Yaşar Bostancı Cad. No:4 (İ.İ.B.F. Kampüsü) Yaşam Merkezi 06500 Beşevler /ANKARA

Telefon :

0 312 – 216 16 86

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer Haberler

Ramazan’ın...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:

Spam protection by WP Captcha-Free>
Başkan Koç; Onlar Konuştu Di...

Başkan Koç; Onlar Konuştu Diyanet-Sen Yaptı Diyanet-Sen’in uzun yıllar çıkması için mücadele verdiği İlahiyat Önlisans mezunlarına sınavsız...

Memur-Sen’liler %60’a Varan ...

Memur-Sen’liler %60’a Varan Özel İndirim Hizmeti Alacak Memur-Sen Konya İl Başkanlığı üyelerinin daha kaliteli ve özel indirimli hizmetleri...

Konya Şube Başkanı Ali Koç G...

Konya Şube Başkanı Ali Koç Güven Tazeledi Diyanet-Sen Konya Şubemizin “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı merkez öğretmenevinde gerçekleştirildi....

Diyanet-Sen Konya Şubesinin ...

Diyanet-Sen Konya Şubesinin Yeni Hizmet Ofisi Dualarla Açıldı Diyanet-Sen Konya Şubesi yeni hizmet ofisinin açılışı yoğun bir katılım ve...

DİYANET-SEN MARŞI

BAŞKANDAN

KONYA MEMUR-SEN ANLAŞMALI KURULUŞLAR


SAYAÇ

web counter

ZİYARETÇİ DEFTERİ

TANITIM FİLMİ

Namaz Vakitleri

ANKET

MEMURSEN HERZAMAN YANINIZDA

İHTİYACIN NE?