KPDK’ya Diyanet-Sen’in Tekliflerini Sunduk

30 Kas 2017 Per 16:13
Bu haber 216 kez okundu
YAZDIR YAZDIR
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

KPDK’ya Diyanet-Sen’in Tekliflerini Sunduk

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Diyanet-Sen, Diyanet ve Vakıf hizmet kolu ile ilgili tekliflerini sundu.

Toplantıya Diyanet-Sen Adına Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaman ve Cebrail Yakışır katıldı. Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, DİB’deki boş kadroların doldurulmasından, Mahrumiyet yerlerinde görev yapan personele ek ödeme yapılmasına, murakıpların statüsünden, vekil ve ek ders ücreti görev yapan personelin kadroya alınmasına, sınavsız lisans tamamlamadan Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretmenlik haklarından yararlanmasına kadar Diyanet-Sen’in tekliflerinin yer aldığı dosyayı bakan Sarıeroğlu’na verdi.

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU GÜNDEM MADDELERİ

(KASIM/2017)

Madde 1. Boş Kadroların Doldurulması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şuan emeklilik, Fetö’den ihraç, kurum değişikliği, vefat gibi nedenlerden dolayı 12 bin civarında boş kadro bulunmaktadır. Boşluk kabul etmeyen din hizmetinin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirile bilmesi için kurumdaki boş kadrolar doldurulur.

Madde 2. Mahrumiyet Yerlerinde Çalışan Cami Görevlilerine Ek Ödeme

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde il ve ilçe merkezleri dışında görev yapan cami görevlilerinin din hizmeti tazminatı 35 puan artırılır.

Madde 3. Murakıpların Statüsü

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosunun unvanı müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilir. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilir.

Madde 4. Camilere Çift Görevli Kadrosu

Her camiye bir İmam-Hatip ve bir Müezzin-Kayyım olacak şekilde en az iki görevli kadrosu tahsis edilir.

Madde 5. Vekil Görevlilerin İzin Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur’an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinlerinin kadrolu personel gibi uygulanır.

(İzinli olduğu süreler maaşlarından mahsup edilmez.)

Madde 6. Vekil ve Ek Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapan Personelin Kadroya Alınması

1.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasanın 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışan tüm personel kazanılmış hakları korunarak 4/A kapsamında kadrolu statüye alınır.

2.Kur’an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan veya vekil statüde görev yapan 4/A kapsamında personel kadrolu statüye alınır.

3.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun’un 80/j maddesi kıyasen uygulanarak ödenir.

Madde 7. Vekillikte Geçen Sürenin Değerlendirilmesi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.

(Geçici 11. Madde: İmam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar. Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmet süreleri,

Madde 8. Vaizlerin Özlük Hakları

DİB’de çalışan vaizlerin özlük hakları düzeltilir.

Madde 9. Sınavsız Lisans Tamamlama Hakkı

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınır.

Madde 10. Ek Gösterge

1.Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden dini yükseköğretim mezunu olmak şartı aranmaksızın birinci derecede görev yapan tüm lisans mezunlarının ek göstergeleri 3000 olarak düzenlenir.

2.Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan İl Müftü yardımcıları ve İlçe Müftülerinin ek göstergeleri 3600 olarak düzenlenir.

3.Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan APK Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Musahhih, Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Uzmanlarının ek göstergeleri 3600 olarak düzenlenir.

4.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri görev yaptıkları kadrolara/derecelerine göre değil eğitim durumlarına göre düzenlenir.

Madde 11. Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretmen Haklarından Faydalanması

Kur’an Kursu Öğreticisi kadroları, öğretmen kadrosu yapılır ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmaları sağlanır.

Madde 12. Mali Sorumluluk Zammı

Taşınır mal sorumluluğu alanlara görev yaptıkları sürece persorel sayısı 100’e kadar olanlara 100,00-TL, personel sayısı 101-300’e kadar olanlara 130,00-TL, 301 ve yukarı olanlara da aylık 150,00-TL olarak ödenir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında mutemet görevlerini yürüten pesonel de bu ödemelerden yararlandırılır.

Madde 13. Yıllık İzin

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bütün personel için yıllık izinler iş günü hesabı yapılarak verilir. Bütün resmi tatil günleri yıllık izne dahil edilmez.

Madde 14. Fazla Mesai Ücreti

Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan tüm personele haftalık çalışma süreleri 40 saati geçtiği durumda, haftalık/genel tatillerde, dini/milli/ulusal bayram günlerinde ve Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 15. Şube Müdürleri İçin Makam Tazminatı

Vakıflar Genel Müdürlüğünde şube müdürü kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenir.

Madde 16. Giyecek Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar işletmeni olarak görev yapanlara ödenen iş gömleği ücreti 150,00-TL olarak ödenir.

Madde 17. Ek Gösterge

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel İdare Hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri bulundukları kadrolara göre değil eğitim durumlarına göre düzenlenir.

Madde 18. VGM Personeli İçin Teşvik İkramiyesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele Vakıflar Haftası ile Kurban Bayramında birer maaş ikramiye ödenir. Bu suretle ödenecek miktar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 19. Servis ve Yemek Katkısı

1.Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele yapılan servis ve yemek hizmetinin diğer Bölge Müdürlüklerinde çalışan servis ve öğle yemeği imkanı bulunmayan personele de sağlanır veya fazla çalışma yaptığı günlerde dahil olmak üzere yemek ve servis ücreti ödenir.

2.(Servis ve yemek hizmeti verilemez ise yemek ücreti 10,00-TL, servis ücreti de 8,00-TL ödenir.)

3.Ulaşım yardımı, günlük 8,00-TL’den düşük olmamak üzere her ay için kamu görevlisine toplu taşıma hizmetlerinde ücret yerine geçen belge veya toplu taşım kartı verilmesi suretiyle de yapılabilir.

4.Ulaşım yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanlar yararlandırılır.

5.Yemek hizmeti sunulmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına görev başında bulundukları her öğün için 10,00-TL olmak üzere yemek yardımı ödeneği ödenir.

6.Servis ve yemek yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil her hangi bir kesinti yapılmaz.

7.Görevleri gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinden hizmet binası dışında görevlendirilmeleri halinde günlük yemek yardımı 10,00-TL olarak ödenir.

Madde 20. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

1.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için ilgili kurumlar tarafından sınav boşalan kadrolar göz önüne alınarak en fazla iki yılda bir yapılır. İlgili kurumlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav uygulamasına tabi kadrolar için doğrudan sınav yapabilirler. Aynı unvan grubunda bulunan kadrolar için boş kadro sayısının 10’u aşması halinde kurumlar görevde yükselme sınav veya unvan değişikliği sınavı için duyuruda bulunurlar.

2.Aşçılık meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunları veya dört yıllık fakülte mezunu olanlardan ilgili kurumlarımızda çalışanlar teknik hizmetleri sınıfında değerlendirilir.

Madde 21. Maddi Hasarlı Trafik Kazalarına Karşı Sigorta ve Zarar Tazmini

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Şoför kadrolarında görev yapan personel tarafından kullanılan araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu anlamında işletilmesinden doğacak zararlardan korunması için bedeli kurum bütçesinden karşılanmak üzere kasko sigortası yaptırılır. Yine bundan doğan zararlardan, söz konusu personelin kasten verdiği zararlar müstesna olmak üzere personele rücu edilmez.

Madde 22. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Çalışan Kameramanların Özlük Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, özlük hakları maaş, ek gösterge ve yolluk bakımından TRT bünyesinde kameraman kadrosunda görev yapan personel ile aynı statüye yükseltilir.

Benzer Haberler

Milli İrade...

Yorum 
0

Genel Başkan...

Yorum 
0

Emperyalizmi...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:

Spam protection by WP Captcha-Free>
Genel Başkan Bayraktutar: 11...

Genel Başkan Bayraktutar: 11 Aylık Bebeğe Kurulan Tuzağı Lanetliyoruz Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar Yüksekova’da astsubay...

Başkan Koç; Onlar Konuştu Di...

Başkan Koç; Onlar Konuştu Diyanet-Sen Yaptı Diyanet-Sen’in uzun yıllar çıkması için mücadele verdiği İlahiyat Önlisans mezunlarına sınavsız...

Memur-Sen’liler %60’a Varan ...

Memur-Sen’liler %60’a Varan Özel İndirim Hizmeti Alacak Memur-Sen Konya İl Başkanlığı üyelerinin daha kaliteli ve özel indirimli hizmetleri...

Konya Şube Başkanı Ali Koç G...

Konya Şube Başkanı Ali Koç Güven Tazeledi Diyanet-Sen Konya Şubemizin “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı merkez öğretmenevinde gerçekleştirildi....

DİYANET-SEN MARŞI

BAŞKANDAN

KONYA MEMUR-SEN ANLAŞMALI KURULUŞLAR


SAYAÇ

web counter

ZİYARETÇİ DEFTERİ

TANITIM FİLMİ

Namaz Vakitleri

ANKET

MEMURSEN HERZAMAN YANINIZDA

İHTİYACIN NE?