Sözleşmeli Personele Yeni Haklar Yürürlüğe Girdi

21 Haz 2018 Per 13:19
Bu haber 686 kez okundu
YAZDIR YAZDIR
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Sözleşmeli Personele Yeni Haklar Yürürlüğe Girdi

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, bu gün Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla değişti. Yeni değişikliklerle Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in 2018-2019 yılarını kapsayan toplu sözleşme tekliflerinden 4/B li çalışanlar ile ilgili tekliflerden bir çoğu da gerçekleşmiş oldu. Buna göre ücret hesabında esas alınan hizmet süresinin hesaplanmasından doğum izni, süt izni, evlenme, evlat edinme vs bütün izinlerle ilgili değişiklikler yapıldı. 

Yapılan değişiklik şu şekildedir:

Madde 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in 2018-2019 yılına iliştin toplu sözleşme tekliflerinde yer alan 4/B li çalışanları ile ilgili maddede “Madde 47- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet Süresi” şeklinde uygulanır.” Şeklinde karar alınmış ancak düzenleme yapılmamıştı. Bu değişiklik ile yasal düzenleme de yapılarak konfederasyonumuz ve sendikamızın toplu sözleşmede teklif ettiği bir madde daha hayata geçmiş oldu.

En Büyük Değişiklik 4/B’lilerin İzinleri Konusunda

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yapılan değişikliklerle 4/B li çalışanların doğun izninden, süt iznine, evlenme ve vefat izninden, evlat edinme iznine kadar bir çok izinlerinde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemelerle Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in Toplu Sözleşme ve KPDK’ya taşıdığı bir çok madde hayata geçmiş oldu.

Resmi gazetede yayımlanan bakanlar kurulu kararına göre sözleşmeli personelin izinlerinde yapılan değişikler şöyle:

1- Kullanılamayan Doğum İzni Doğumdan Sonra Kullanılabilecek

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilebilecek. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilebilecek. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.

2- Süt izni 3 Saat

Daha önce sadece bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmekteydi. Yeni düzenlemeye göre, Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilecek

3- Doğum İzni 10, Evlenme ve Vefat İzni 7 Gün

Daha önce 4/B’li sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üçgün ücretli mazeret izni verilmekteydi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilecek

4- Mazeret İzni Kullanabilecekler

Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilecek. Ancak burada amirin takdir olacak.

5- Evlat edinme izni

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilecek. Yeni yürürlüğe giren bu hüküm ile evlat edinenlere kolaylık sağlanmış oldu.

6- Refakat izni

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilebilecek. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin belirtilmesi gerekiyor.

7- Hamile ve Annelere Gece Nöbeti Yok

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek.

8- Evlat Edinme Halinde de Ücretsiz İzin Alınabilecek

Daha önce sadece askerlik ve doğum için verilen ücretsiz izin hakkı evlat edinme durumunda da verilebilecek

Benzer Haberler

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:>

Başkan Ali Koç Kontv’de Diya...

Başkan Ali Koç Kontv’de Diyanet-Sen’in Altın Çağını Değerlendirdi Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç Kontv’de canlı yayında...

Konya Şube Başkanı Ali Koç G...

Konya Şube Başkanı Ali Koç Güven Tazeledi Diyanet-Sen Konya Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunu Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi....

Başkan Koç; Onlar Konuştu Di...

Başkan Koç; Onlar Konuştu Diyanet-Sen Yaptı Diyanet-Sen’in uzun yıllar çıkması için mücadele verdiği İlahiyat Önlisans mezunlarına sınavsız...

Memur-Sen’liler %60’a Varan ...

Memur-Sen’liler %60’a Varan Özel İndirim Hizmeti Alacak Memur-Sen Konya İl Başkanlığı üyelerinin daha kaliteli ve özel indirimli hizmetleri...

DİYANET-SEN MARŞI

BAŞKANDAN

SAYAÇ

web counter

ZİYARETÇİ DEFTERİ

TANITIM FİLMİ

Namaz Vakitleri